Aktualizacja 2017-03-11

OBSZARY MIEJSKIE
LINIE KOLEJOWE
DROGI
  • dodanie dróg: Autostrada A2, A1. Drogi Szybkiego ruchu S2 (Częściowo), S8 (Częściowo). Droga Krajowa 16 na odcinku od granicy z Litwą do Augustowa, obwodnica Mrągowa.
  • poprawa dróg: Droga Krajowa 65 (240km), droga krajowa 16 (395km).
    ZBIORNIKI WODNE
    RZEKI (441km)