Baza Plików

#KategoriaNazwa PlikuDataRozmiarTyp
9Technikalia, LK8000, XCSoar, MapyPlik dla LK8000/XCSoar stref lotniczych planowanych do aktywowania w dniu jutrzejszym w Polsce.2022-08-16 08:25163.00 kB
766

Plik stref lotniczych w Polsce do użytku z programem LK8000 oraz XCSoar.

Uwaga! Plik generowany jest automatycznie po udostępnieniu planowanej zajętości przez AMC co ma miejsce zazwyczaj w późnych godzinach popołudniowych dnia poprzedzającego plan. Do tego momentu jako plik dostępny jest plan na dzień bieżący. Zawsze przed użyciem sprawdź datę aktualności pliku pokazaną poniżej!
Plik zawiera wyłącznie strefy zaplanowane do aktywowania w dniu 2022-06-20 10:21:27.

Przed użyciem koniecznie zapoznaj się z rzeczywistą zajętością stref!
Ostatnia aktualizacja stref: 2022-06-20 10:21:27, plik wygenerowany: 2022-08-16 06:25:02UTC.

Całkowita liczba stref w pliku: 337, Liczba stref z podziałem na typy:
StrefaLiczba pozycjiPrzypisana strefa LK
EPFIS9G
EYFIS4G
EPTMA55C
EYTMA11C
EPRMZ35RMZ
EYTSA5G
EPMTMA23C
EPMCTR16CTR
EPD6Q (Danger)
EYSGZ3G
EPCTR20CTR
EPR26R
EYR4R
LZCTR1CTR
EYD13Q (Danger)
EYATZ26B
EPATZ1B
EPP31P
EYP13P
EPVLOS11G
EPBVLOS24G

Uwaga - ważne informacje!
  • Plik zawiera strefy TRA/TR, TSA/TS/TD, AAA, NWA, MRT przypisane do przestrzeni G. Należy zadbać, żeby w LK8000, XCSoar przestrzeń G była ustawiona co najmniej jako widoczna.
  • Wybrane strefy (w szczególności kilka stref NWA) występują w AIP jako punkty - które nie są obsługiwane przez LK8000, XCSoar. Dla tych stref punkty zostały przekonwertowane do okręgów o środku w danym punkcie i promieniu równym 1 mili.
Pobierz